Aanbod voor leerkrachten

Vindt u het belangrijk dat uw leerlingen de talen van de buurlanden (Duits en/of Frans) leren en/of leren om multicultureel/euregionaal te denken? 

In de Euregio Maas-Rijn biedt de geografische nabijheid van de drie talen Duits, Frans en Nederlands een goede uitgangspositie voor het leren van buurtalen. Toch treden er altijd moeilijkheden op, zoals b.v.:

  • Hoe krijg ik makkelijk en kosteloos toegang tot hoogwaardig didactisch materiaal over de euregio en het leren van talen?
  • Hoe kan ik subsidie voor schooluitstappen naar andere regio’s krijgen?
  • Hoe maak ik gebruik van de ervaring van andere scholen die vergelijkbare doelen hebben?
  • Hoe organiseer ik schooluitstappen naar andere regio’s met minder moeite?
  • Hoe kan ik een partnerschool vinden, waar de leerlingen mijn doeltaal spreken?
  • Hoe wordt mijn inzet voor het leren van talen door mijn leerlingen naar buiten toe voor iedereen zichtbaar?

Aan onze schoollabels zijn geen kosten verbonden.

Lesmateriaal

School-netwerken

Educatieve locaties

Subsidie